خانه -> دیدارهای دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان، در ایام عید سعید فطر ۱۳۹۷