خانه -> اخبار -> دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان: آغاز انتخابات در زمان تعیین شده بزرگترین ماموریت نماینده گان مجلس در دور شانزده شورای ملی است

دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان: آغاز انتخابات در زمان تعیین شده بزرگترین ماموریت نماینده گان مجلس در دور شانزده شورای ملی است

بررسی رویداد خونین کابل؛ مصاحبه طلوع نیوز با دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستانمحمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان در گفتگو با طلوع نیوز گفت: آغاز انتخابات در زمان تعیین شده بزرگترین ماموریت نماینده گان مجلس در دور شانزده شورای ملی است.
دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان بیان میکند: آغاز انتخابات در موعوده تعیین شده بزرگترین انتظار مردم از شورای ملی در گذشته بوده و اکنون هم که آغاز دور شانزدهم شواری ملی میباشد نیز است.
وی میگوید: در تعلل و تاخیر برگزاری انتخابات دولت بار سنگین گناه را بر شانه پارلمان می اندازد و پارلمان بر شانه دولت.
وی قانون شکنیها در جامعه را نشئت گرفته از قانون ستیزی و قانون شکنی قانوان گذاران میداند
ادامه صحبت آقای جعفری این موضوع را بیان میکند: زمانی که نماینده گان مجلس بدون برگزاری انتخابات جدید و گذشتن از زمان تعیین شده ایستاده گی برای به تاخیر اندازی انتخابات میکنند این خود قانون شکنی است.
وی می گوید در به دارازا کشیدن زمان برگزاری انتخابات منافع برخی از نماینده گان مجلس نیز تامین شده و باید نماینده گان مردم واقع بین بوده و به منافع ملی و مردمی فکر کنند.
جعفری بیان میکند:نمایندهگان به آن انتظاراتی که مردم از آنان داشتند رسیده گی کرده نتوانسته و باید در سال آینده کاری تمامی قوانینی که پاس نشده و به پرونده هایی که روی میز کاری شام مانده رسیده گی کنند.
تاریخ و زمینه برگزاری انتخابات دو خواست عمده مردم از حکومت میباشد دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان میگوید که اگر نمایندهگان مجلس برای رسیده گی به این دو خواست توجه جدی و تلاش متداوم در سال آینده کاری نداشته باشند نزد خدا و مردم مسئول میباشند.
مردم در مورد ادامه کار خلاف قانون نماینده های مجلس خوشبین نبوده و جعفری ادامه میدهد که آنان بیشتر به خواست های شخصی خود فکر کرده اند تا موارد مهم مردمی.
وضعیت ناهنجار کنونی افغانستان مسبب اصلی این موضوع میباشد که شماری از نماینده گان به منافع شخصی بیشتر فکر کنند.
آقای جعفری با ذکر این موضوع میگوید: جامعه باید از کارهای مثبت تاثیر گذاری داشته باشند و همدلی و همیاری نیاز مبرم افغانستان برای رهایی وضعیت کنونی از این حالت میباشد.
دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان میگوید اگر مردم میخواهند کشتی همه اقوام به ساحل نجات برسد مستلزم همدلی و یاری همه باهم هستیم.
برای برون رفت از شرایط ناهنجار فعلی حکومت چه باید بکند؟
همسویی و همدلی حکومت با مردم، نمایندهگان و آنچه که منافع مردم افغانستان را تضمین میکند از نیازهای اساسی برای رفع معضل شرایط حاضر میباشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*